Problema Sąlygos Sprendimas su MOLYKOTE
Pažeidimai nesuveikus tepalui, dirbant agresyvioje aplinkoje Atsparus skiedikliams ir kitiems agresyviems chemikalams HP 870 
Silikoninis kompaundas, atsparus tirpikliams ir dujoms 111         
Atsparus cheminiam poveikiui ftorsilikoninis tepalas 3452
Perdžiūvimas, išbrinkimas ir aižėjimas nuo įvaržos, dėl nesuderinamumo su tepalu Baltas sintetinis tepalas su kietaisiais tepimo priedais, suderinamas su daugeliu plastikų EM-30L 
Sintetinis tepalas, su galimybe slopinti triukšmą EM-50L
Žematemperatūrinis sintetinis tepalas, suderinamas su daugeliu plastikų EM-60L
Sintetinis tepalas, suderinamas su daugeliu plastikų, apsaugo nuo aižėjimo dėl įtempimų HP 870
Plataus panaudojimo silikoninis kompaundas 111