Krumpliaratinės pavaros

Problema Sąlygos Sprendimas su MOLYKOTE
Plastikinės krumpliaratinės pavaros, uždaruose reduktoriuose
Pažeidimai prasidirbant, šuolinis judėjimas, strygimas, atplaišos
Baltas sintetinis tepalas, su kietaisiais tepimo priedais EM-30L
Bendros paskirties tepalas plastmasių tepimui X5-6020
Didelis išdylimas ir trumpas tarnavimo laikas, dėl aukštų temperatūrų ir didelių apkrovų. Išbrinkimas, susitraukimas, aižėjimas nuo įtempimų ir tvirtumo charakteristikų praradimas, dėl neteisingo tepalo parinkimo
Baltas silikoninis tepalas, darbui plačiame temperatūriniame diapazone PG 21
Baltas sintetinis tepalas su kietaisiais tepimo priedais, labai didelėms apkrovoms EM-30L
Baltas silikoninis tepalas su kietaisiais tepimo priedais PG 54
Pusiau sintetinis tepalas uždariems plastikiniams ir plieniniams reduktoriams G 68
Plataus panaudojimo pusiau sintetinis tepalas PG 75
Bendros paskirties tepalas plastmasių tepimui X5-6020
Sintetinis tepalas su kietais tepimo priedais, ypač didelėms apkrovoms YM-103
Sintetinis tepalas uždariems plastikiniams ir plieniniams reduktoriams, neturintis kietujų tepimo priedų G-2001
Plieninės krumpliaratinės pavaros, uždaruose reduktoriuose
Pažeidimai prasidirbant
Pirminis apdirbimas panaudojant surinkimo pastą G-Rapid Plus
Sausa tepimo danga D 321 R
Išdylimas, taškinė korozija
Molibdeno disulfido priedas, reduktorinėms alyvoms M55 Plus
Lipnus, pusiau skystas mineralinis tepalas Longterm 00
Sintetinis tepalas su kietaisiais tepimo priedais 1122
Trumpas tarnavimos laikas dėl aukštų temperatūrų ir didelių apkrovų, rektoriuose su srieginiu perdavimu Geras stabilumas oksidacijai ir aukštoms temperatūroms L-2115-ISO 150
Trumpas tarnavimo laikas dėl aukštų temperatūrų (≥75°C), reduktoriuose su srieginiu perdavimu, darbančiuose maisto pramonėje
Geras stabilumas oksidacijai ir temperatūriniam poveikiui L-1115FG-ISO 150
Maistinis leidimas -
Dideli techninio aptarnavimo kaštai, dėl dažno tepalo keitimo sliekinėse pavarose, prie kurių apsunkintas priėjimas Sintetinė reduktorinė alyva su maistiniu leidimu L-1146 FG-ISO 460
Bronzinių sliekinių pavarų apsauga nuo korozijos EP-priedai, neturintys sieros ir fosforo rūgščių druskų L-1146 FG-ISO 460
Plieniniai reduktoriai dirbantys maisto pramonėje, kur tepalas dažnai veikiamas vandens
Maistinis leidimas L-1115FG-ISO 150
Didelis stabilumas emulsijos susidarymui su vandeniu -
Plieninės krumpliaratinės pavaros, atviruose reduktoriuose
Didelis išdylimas, taškinė korozija arba krumpliaračių korozija, dirbančių mažais arba vidutiniais greičiais (iki 2m/s) Lipni surinkimo pasta pirminiam apdirbimui G-n Plus
Pirminis apdirbimas kietosiomis tepimo medžiagomis G-Rapid Plus
Apsauga nuo korozinio dylimo TP 42
Lipnus tepalas nuo korozinio dylimo G 67
Apsaugo nuo dylimo, esant didelėms apkrovoms 165 LT
Sintetinis tepalas su kietais tepimo priedais 1122
Didelis išdylimas, taškinė korozija arba krumpliaračių korozija, dirbančių dideliais greičiais (iki 6m/s)
Konsistencinis tepalas, atsparus drėgmei ir vandeniui (aerozolis) S-1014
Lipnus tepalas, naudojamas sunkiomis ekspluatacijos sąlygomis 1122