Categories: naujienos lietuviu kalba
      Date: 2020 12 01
     Title: UAB „Dagmita“ įgyvendina projektą „UAB „Dagmita“ technologinių ekoinovacijų diegimas“. 

UAB „Dagmita“ įgyvendina projektą „UAB „Dagmita“ technologinių ekoinovacijų diegimas“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinivacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto metu bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas. Finansavimo ir administravimo sutartis su viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“. Projekto finansavimas – 250 830,00 EUR Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki 2021 sausio 29 d.